nasza infolinia: 22 24 28 658
*opłata jak za połączenie lokalne
 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4

Dane ubezpieczycieli - Na życie

 • AEGON TU na Życie S.A.
  (poprzednia nazwa NATIONWIDE TU na Życie S.A.)

  02-675 Warszawa
  ul. Wołoska 5
  tel.: (48) 22 490 20 80
  faks: (48) 22 451-19-99
  infolinia: 0 801 300 900 www.aegon.pl
 • TU ALLIANZ Życie Polska S.A.
  02-685 Warszawa
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1
  tel.: (48) (22) 529-40-00, 529-48-72(3)
  faks: (48) (22) 529-40-40, 529-40-29
  infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl
 • AMPLICO LIFE S.A.
  00-450 Warszawa
  ul. Przemysłowa 26
  tel.: (48) (22) 627-10-00
  faks: (48) (22) 627-10-10 www.amplicolife.pl
 • ASPECTA Życie TU S.A.
  (poprzednia nazwa SAMOPOMOC ŻYCIE TU S.A.)

  ASPECTA Życie TU S.A. - wykreślenie z KRS w dniu 18.08.2008 r.
  01-209 Warszawa
  ul. Hrubieszowska 2
  tel.: (48) (22) 537-20-02; 537-24-50
  faks: (48) (22) 537-20-01
  infolinia: 0 801 277 328 www.aspecta.pl
 • Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  ul. Domaniewska 44
  02-672 Warszawa
  tel.: (48) (22) 557-40-50
  faks: (48) (22) 557-40-75
  infolinia: 0 801 888 444
 • AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A (poprzednia nazwa Winterthur Życie TU S.A.)
  Budynek WTT
  00-867 Warszawa
  ul. Chłodna 51
  tel.:(48) (22) 555-00-50
  faks: (48) (22) 555-00-52 www.axa-polska.pl
 • BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  Vienna Insurance Group

  01-793 Warszawa
  ul. Rydygiera 21A
  tel.: (48) (22) 544-14-00, 544-14-01, 544-14-70
  faks: (48) (22) 544-14-51, 544-14-74
  www.royalpolska.com
 • BZ WBK - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  Plac Andersa 5
  61-894 Poznań
  www.bzwbkaviva.pl
 • TU na Życie CARDIF Polska S.A.
  Plac Piłsudskiego 2
  00-073 Warszawa
  tel.: (48) (22) 52-90-123
  faks: (48) (22) 52-90-111
  infolinia: (22) 529-18-88 www.cardif.pl
 • TU na Życie COMPENSA S.A. Vienna Insurance Group
  02-342 Warszawa
  Al. Jerozolimskie 162
  tel.: (48) (22) 501-60-00
  faks: (48) (22) 501-60-01
  infolinia: 0 801 12 00 00 www.compensazycie.pl
 • WTUŻiR CONCORDIA CAPITAL S.A.
  61-119 Poznań
  ul. Św. Michała 43
  tel.:(48) (61) 858-48-00
  faks: (48) (61) 858-48-01 www.grupaconcordia.pl
 • STU na Życie ERGO HESTIA S.A.
  81-731 Sopot
  ul. Hestii 1
  tel.:(48) (58) 555-60-00
  faks: (48) (58) 555-60-01
  infolinia: 0 801 107 107 www.hestia.com.pl
 • TU na Życie EUROPA S.A.
  53-333 Wrocław
  ul. Powstańców Śląskich 2-4
  tel.: (48) (71) 33 41 800
  faks: (48) (71) 33 41 808 www.europa-tu.com.pl
 • FinLife TU na Życie S.A.
  00-175 Warszawa
  Al. Jana Pawła II 80
  tel.: (48) (22) 569-49-00
  faks: (48) (22) 569-49-99
  infolinia: 0 801 11 11 22 www.finlife.pl Informacja ze strony internetowej Finlife.pl:

  "Szanowni Państwo,
  Mam przyjemność i zaszczyt poinformować Państwa, że w dniu 16.12.2008 zakończyliśmy proces połączenia spółek Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group i FinLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Nowopowstała spółka działa pod nazwą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group."
 • GENERALI ŻYCIE TU S.A.
  Budynek "Pulsar"
  02-676 Warszawa
  ul. Postępu 15 B
  tel.: (48) (22) 543-05-00
  faks: (48) (22) 543-08-97, 543-08-94
  infolinia: 0 801 343 343 www.generali.pl
 • HDI-Gerling Życie TU S.A.
  02-304 Warszawa
  Al. Jerozolimskie 133 A
  Telefon / Fax: 0 801 434 434 www.hdi-gerling.pl
 • TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.
  02-486 Warszawa
  Al. Jerozolimskie 172
  tel.: (48) (22) 333-75-80
  faks: (48) (22) 333-75-81 www.interpolska.pl
 • ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  00-342 Warszawa
  ul. Topiel 12
  tel.: (48) (22) 522-00-00
  faks: (48) (22) 522-11-11 infolinia: 0 800 300 400 www.ingzycie.pl
 • MetLife TU na Życie S.A
  02-515 Warszawa
  ul. Puławska 17
  tel.: (48) (22) 349-69-00
  faks: (48) (22) 349-69-01 www.metlife.pl
 • LINK4 Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  00-807 Warszawa
  Al. Jerozolimskie 92

  Z dniem 1 listopada 2010 r. Spółka wstrzymała prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń na życie. Dodatkowo informujemy, iż w dniu 16 listopada 2010 r. została ostatecznie wykonana umowa przeniesienia całości portfela ubezpieczeń, w rozumieniu art. 181 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej i w związku z tym Spółka nie prowadzi w chwili obecnej działalności polegającej na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczneia na życie. Wszystkie umowy ubezpieczenia na życie zawarte przez Spółkę zostały przetransferowane do SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A., który to zakład ubezpieczeń stał się stroną tych umów w miejsce Spółki.
 • NORDEA Polska TU na Życie S.A.
  Al. Jana Pawła II27
  00-867 Warszawa
  tel.: (48) 22 541 01 00
  faks: (48) 22 541 01 01
  infolinia: 0 801 NORDEA (667 332)
  www.nordeazycie.pl
 • Open Life TuŻ S.A.
  (oprzednia nazwa: MYLIFE Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.)

  ul. Domaniewska 39
  02-672 Warszawa
  tel.: (48) 22 427 47 53
  fax: (48) 22 541 515 901 www.openlife.pl
 • TUnŻ POLISA-ŻYCIE S.A.
  01-625 Warszawa
  ul. Adama Mickiewicza 63
  tel.: (48) (22) 560-59-55, 560-59-56 www.polisa-zycie.pl
 • PRAMERICA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
  Al. Jana Pawła II 23
  00-854 Warszawa
  tel.: (48) (22) 329-30-00
  faks: (48) (22) 329-30-10
  infolinia: 0 801 33 55 33 www.pramerica.pl
 • PZU Życie S.A.
  00-133 Warszawa
  Al. Jana Pawła II 24
  tel.: (48) (22) 582-34-10, 582-34-00
  faks: (48) (22) 582-34-11, 582-34-01
  infolinia: 0 801 100 007 www.pzuzycie.pl
 • ROYAL Polska TUnŻ S.A.
  01-793 Warszawa
  ul. Rydygiera 21
  tel.: (48) (22) 525-11-11
  faks: (48) (22) 525-11-00
  infolinia: 00 801 106 106 www.royalpolska.com Za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego spółka Royal Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. przejęła spółkę BENEFIA Towarzysto Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group i prowadzić będzie działalność w zakresie ubezpieczeń na życie pod nazwą spółki przejmowanej.
 • SIGNAL IDUNA ŻYCIE Polska TU S.A.
  ul. Przyokopowa 31
  01-208 Warszawa
  tel.: (48) (22) 50-56-100
  faks: (48) (22) 50-56-101
  infolinia: 0 801 188 160 www.signal-iduna.pl
 • SKANDIA ŻYCIE TU S.A.
  02-677 Warszawa
  ul. Cybernetyki 7
  tel.: (48) (22) 545-17-00
  faks: (48) (22) 545-17-01
  infolinia: 0 801 888 000 www.skandia.pl
 • TU na Życie Spółdzielczych Kas
  Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.

  81-743 Sopot
  ul. Władysława IV nr 22
  tel.: (48) (58) 550-97-28,
  faks: (48) (58) 550-97-29 www.skok.pl
 • UNIQA TU na Życie S.A.
  90-520 Łódź
  ul. Gdańska 132
  tel.: (48) (42) 63-44-700, 63-44-705, 63-44-706
  faks: (48) (42) 63-77-687, 63-77-430 www.uniqa.pl
 • TUnŻ WARTA S.A.
  00-805 Warszawa
  ul. Chmielna 85/87
  tel.: (48) (22) 534-11-11
  faks: (48) (22) 534-13-00
  infolinia: 0 801 308 308 www.warta.pl
 • UNIVERSUM-ŻYCIE TU S.A.
  00-195 Warszawa
  ul. Słomińskiego 19 lok. 515
  tel.: (48) (22) 887-33-77
  faks: (48) (22) 887-34-37 www.universum-zycie.pl Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIVERSUM Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie podjęło w dniu 1 grudnia 2010 roku uchwałę o rozwiązaniu Spółki poprzez jej likwidację. Zgodę na dobrowolną likwidację Towarzystwa, zgodnie z trybem określonym w art.192 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego, pod nadzorem której przebiegać będzie całe postępowanie likwidacyjne.

  Jednocześnie pragniemy poinformować, iż zgodnie z art. 191 powoływanej ustawy, w przypadku otwarcia likwidacji zakład ubezpieczeń nie może zawierać umów ubezpieczenia, umowy już zawarte nie mogą być przedłużane i nie przedłużają się, jak również sumy ubezpieczeń zawartych umów ubezpieczenia nie mogą być podwyższane, co oznacza, że od dnia 1 grudnia UNIVERSUM Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. nie będzie przystępowało Ubezpieczonych oraz zawierało umów indywidualnej kontynuacji.

Dane ubezpieczycieli - Zakłady działające w formie TUW

 • MACIF Życie TUW
  01 - 233 Warszawa
  ul. Bema 89
  tel.: (48) (22) 535 02 00
  faks: (48) (22) 535 02 01 www.macif.com.pl
 • TUW REJENT LIFE
  61-845 Poznań
  ul. Mostowa 19C/6
  tel.: (48) (61) 852-95-42, 852-95-43
  faks: (48) (61) 852-95-48 www.krn.org.pl/tuw

Dane ubezpieczycieli - MAJĄTKOWE

 • TUiR ALLIANZ Polska S.A.
  02-685 Warszawa
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1
  tel.: (48) (22) 567-40-00
  faks: (48) (22) 567-40-40
  infolinia: 0 801 10 20 30www.alianz.pl
 • Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
  ul. Domaniewska 44
  02-672 Warszawa
  tel.: (48) (22) 557-49-12
  faks: (48) (22) 557-49-22
  infolinia: 0 801 888 444 www.aviva.pl
 • AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
  (poprzednia nazwa Winterthur
  Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)

  Budynek WTT
  00-867 Warszawa
  ul. Chłodna 51
  tel.: (48) (22) 555-00-50
  faks: (48) (22) 555-00-52 www.axa.pl
 • BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  Vienna Insurance Group

  02-342 Warszawa
  Al.Jerozolimskie 162 A
  tel.: (48) (22) 544-14-00, 544-14-70 (71),
  faks: (48) (22) 544-14-51, 544-14-74 www.fiatubezpieczenia.pl
 • BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń
  i Reasekuracji S.A.

  00 - 963 Warszawa
  ul. Ks. I. Skorupki 5
  Tel. 022 444 70 01
  Fax 022 444 70 02 www.breubezpieczenia.pl
 • BZ WBK - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń
  Ogólnych S.A.

  Plac Andersa 5
  61-894 Poznań www.bzwbkaviva.pl
 • TU COMPENSA S.A. Vienna Insurance Group
  02-342 Warszawa
  Al. Jerozolimskie 162
  tel.: (48) (22) 501-60-00
  faks: (48) (22) 501-60-01 www.compensa.com.pl
 • D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
  00-519 Warszawa
  ul. Wspólna 25
  tel.: (48) (22) 453 00 00
  faks: (48) (22) 453 00 09 www.das.pl
 • STU ERGO HESTIA S.A.
  81-731 Sopot
  ul. Hestii 1
  tel.: (48) (58) 555-60-00
  faks: (48) (58) 555-60-01
  infolinia: 0 801 107 107 www.hestia.pl
 • TU EULER HERMES S.A.
  02-672 Warszawa
  ul. Domaniewska 50 B,
  tel.: (48) (22) 385-46-55
  faks: (48) (22) 385-48-80 www.eulerhermes.pl
 • TU EUROPA S.A.
  53-333 Wrocław
  ul. Powstańców Śląskich 2-4
  tel.: (48) (71) 33-41-700
  faks: (48) (71) 33-41-707 www.tueuropa.pl
 • GENERALI TU S.A.
  Budynek Pulsar
  02-676 Warszawa
  ul. Postępu 15 B
  tel.: (48) (22) 543-05-00
  faks: (48) (22) 543-08-97, 543-08-94
  infolinia: 0 801 343 343 www.generali.pl
 • Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  (dawniej Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)

  02-675 Warszawa
  Ul. Wołoska 22A
  tel.: (22) 469 60 00 - 01
  fax: (22) 469 69 70
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.gothaer.pl
 • HDI-GERLING POLSKA TU S.A.
  01-209 Warszawa
  ul. Hrubieszowska 2
  tel.: (48) (22) 395-40-00
  faks: (48) (22) 395-40-02
  infolinia: 0 801 180 180 www.gerling.pl Zgodnie z decyzją Sądu Rejestrowego, z dniem 30 czerwca 2010 r. nastąpiło formalne połączenie HDI Asekuracja i HDI-Gerling. Tak przekształcona firma prowadzi działalność pod nazwą HDI Asekuracja.
 • HDI Asekuracja TU S.A.
  02 - 304 Warszawa
  Al. Jerozolimskie 133A
  tel.: (48) (48) 384-50-00
  faks: (48) (48) 360-14-65 www.hdi-asekuracja.pl HDI Asekuracja TU S.A. - wykreślenie z KRS w dniu 28.12.2012r. TUiR „WARTA” S.A. przejęło wszelkie prawa i obowiązki przysługujące dotąd HDI Asekuracja TU S.A.
 • TU INTER POLSKA S.A.
  02-486 Warszawa
  Al. Jerozolimskie 172
  tel.: (48) (22) 333-75-00
  faks: (48) (22) 333-75-01 www.interpolska.pl
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  Vienna Insurance Group
  00-668 Warszawa
  ul. Noakowskiego 22
  tel. +48 22 537 68 03
  fax +48 22 537 68 04, 05 www.interrisk.pl
 • KUKE S.A.
  00-121 Warszawa
  ul. Sienna 39
  tel.: (48) (22) 356 83 00
  faks: (48) (22) 313 01 20
  Infolinia: 801 80 58 53; 801 80 KUKE www.kuke.com.pl
 • LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  02 - 676 Warszawa
  ul. Postępu 15
  tel.: (48) (22) 444-44-44
  faks: (48) (22) 444-44-01 www.link4.com.pl
 • Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA
  81-319 Gdynia
  ul. Śląska 21
  tel.: (48) (58) 627 59 90
  faks: (48) (58) 627 59 95 www.medicapolska.pl
 • MTU MOJE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
  81-731 Sopot
  ul. Hestii 1
  infolinia: 0 801 107 108
  faks: (48) (58) 555-63-02 www.mtu.pl
 • TUiR PARTNER S.A.
  02 - 512 Warszawa
  ul. Puławska 14
  tel. 022 54 18 100
  fax. 022 54 18 101;201
  Infolinia: 0 800 426 666
 • TU POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY S.A. Vienna
  Insurance Group

  02-342 Warszawa
  Al. Jerozolimskie 162A
  tel.: (48) (22) 501-68-50, 501-68-58
  faks: (48) (22) 501-68-51
  www.pzm.pl/ubezpieczenia.asp Z dniem 31 lipca 2012 r. nastąpiło połączenie InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z Polskim Związkiem Motorowym Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. W wyniku połączenia InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group wstapiła we wszystkie prawa i obowiązki PZM Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
 • PZU S.A.
  00-133 Warszawa
  Al. Jana Pawła II 24
  tel.: (48) (22) 582-21-00, 582-28-60, 582-28-62
  faks: (48) (22) 582-28-81, 582-28-61, 582-28-11 wwww.pzu.pl/pzusa
 • SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
  ul. Przyokopowa 31
  01-208 Warszawa
  tel.: (48) (22) 50-56-100
  faks: (48) (22) 50-56-101
  infolinia: 0801 188 160 www.signal-iduna.pl
 • UNIQA TU S.A.
  90-520 Łódź
  ul. Gdańska 132
  tel.: (48) (42) 63-44-700, 63-44-705, 63-44-706
  faks: (48) (42) 63-77-687, 63-77-430
  www.uniqa.pl
 • TUiR WARTA S.A.
  00-805 Warszawa
  ul. Chmielna 85/87
  tel.: (48) (22) 581-01-00, 581-09-00
  faks: (48) (22) 581-13-74(5) infolinia: 0 801 308 308 wwww.warta.pl
 • TUW Bezpieczny w likwidacji -
  wykreślenie z KRS w dniu 17.03.2011 r.

  00-515 Warszawa
  ul. Żurawia 32/34
  tel.: (48) (22) 628-60-28
  faks: (48) (22) 628-60-26 www.tuwbd.pl
 • Concordia Polska TUW
  61-119 Poznań
  ul. Św. Michała 43
  tel.: (48) (61) 858-48-00
  faks: (48) (61) 858-48-01, 858-48-00
  faks: (48) (61) 856-25-13, 858-48-01 www.grupaconcordia.pl.pl
 • TUW CUPRUM
  59-301 Lubin
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 82
  tel.: (0-76) 7 277 400 (401)
  faks: (0-76) 7 277 400 www.tuw-cuprum.pl
 • POCZTOWE TUW
  02-672 Warszawa
  ul. Domaniewska 50A, dom ALFA
  tel.: (48) (22) 670-42-99
  fax. (48) (22) 670-43-34 www.tuwpocztowe.pl
 • TUW SKOK
  81-743 Sopot
  ul. Władysława IV 22
  tel.: (48) (58) 550-97-30, 550-97-35, 551-36-28
  faks: (48) (58) 550-97-31 www.skok.pl
 • TUW TUW
  02-793 Warszawa
  ul. Raabego 13
  tel.: (48) (22) 649-73-87
  faks: (48) (22) 649-73-89 www.tuw.pl
 • TUW TUZ
  ul. Poleczki 35
  02-822 Warszawa
  tel.: (48) (22) 534-56-00
  faks: (48) (22) 534-56-15
 • Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A.
  01-612 Warszawa
  ul. Bytomska 4
  tel.: (48) (22) 833-45-16, 832-02-63
  faks: (48) (22) 833-02-18 www.ptr.com.pl
 • Komisja Nadzoru Finansowego
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  Tel.(48 22)33 26 600;
  Fax(48 22)33 26 793 (602)
  www.knf.gov.pl
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
  ul. Płocka 9/11
  01-231 Warszawa
  tel. +48 022 53 96 100
  fax +48 022 53 96 261 lub 53 96 262 www.ufg.pl
 • Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
  ul. Świętokrzyska 14
  00-050 Warszawa
  tel.: 48 22 551 51 00
  fax.: 48 22 551 51 99 www.pbuk.com.pl
 • Polska Izba Ubezpieczeń
  ul. Wspólna 47/49
  00-684 Warszawa
  tel. 022 42 05 105, 022 42 05 106
  fax : 022 42 05 107 www.piu.org.pl
 • Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych
  al. Jana Pawła II 34 lok. 7
  tel/fax: 48 22 620 67 68
  48 22 620 67 38
  www.igte.pl